Ref A: 8535562de1044481b0c057993856d673 Ref B: 28611D27E7EA508BB224E2F88B86AC6B Ref C: Fri Jan 30 23:48:34 2015 PST