Ref A: 029f38197d9144aaa9df34e32bf50d27 Ref B: A7EC3BD1F2DBD7779AD472413F190808 Ref C: Fri Nov 21 08:07:54 2014 PST