Ref A: c9dc7c8048e64be785068c4852126eae Ref B: 87D172D2A19F907CA861430C1087A045 Ref C: Fri Mar 06 09:14:46 2015 PST