Ref A: 8075892de16d4b61b1113f998a5673f2 Ref B: 989482374DDCCBE2E08074A75D3059E1 Ref C: Fri Jan 30 14:38:54 2015 PST