Ref A: 660078ee406e4539826ddb9aae4cc06d Ref B: 817A2080E11901600FF9D035B45EB0C4 Ref C: Fri Jan 30 23:14:15 2015 PST