Ref A: 8852f7815b354a3aa54fa8dbf0418dfb Ref B: 3A164F13E1BFDC631F85EFA0DB4C9C5B Ref C: Fri Jan 30 14:38:20 2015 PST