Ref A: 8b83f0570744482fb9530c290d36415f Ref B: CC9189D110112B640C4C5661655A7633 Ref C: Tue Nov 25 17:56:30 2014 PST