Ref A: fc27497d70f842b8a0f2dfa962cfe1e4 Ref B: 9D3A649089561B5D7BE2CC87274029ED Ref C: Fri Jan 30 01:01:32 2015 PST