Ref A: 351285c985064cf585af984b60bdc77f Ref B: 7407D892788A865F69B2FC0AF21367FF Ref C: Fri Mar 27 19:14:15 2015 PST