Ref A: 7d70470ce08e40989d47f3be510478aa Ref B: 879FE5BA89F9F00049E447D2A1C8DF81 Ref C: Fri Nov 28 01:49:10 2014 PST