Ref A: eab63664c7ac47168ef5c81fa6ad1e83 Ref B: 89A412D3B14A77175078812601880554 Ref C: Fri Feb 27 03:49:44 2015 PST