Ref A: 3d74c752b5ae424d8a0d056084f9ddb0 Ref B: 743D4DDEE44FA137E5E51A4BDFE7976A Ref C: Fri Nov 28 10:44:18 2014 PST