Ref A: a498f31fb9894f90abfafbd379800e5e Ref B: AB133A88D58076028C71698922C06670 Ref C: Fri Jan 30 20:00:27 2015 PST