Ref A: 88b9569847b446619cd82054edf254ff Ref B: 8A8C1C00E9165C02B7B3E8B76892F980 Ref C: Fri Mar 27 19:14:40 2015 PST