Ref A: e3050ce25224419a87ac934239d1b1b6 Ref B: 3EFF1918A813A0740DE82E743E16BF05 Ref C: Fri Jan 30 00:45:20 2015 PST