Ref A: 164f2083f47341ce9cf0baa5bf6864f3 Ref B: 71E812C2143622A5444E149CCE873DCE Ref C: Fri Jan 30 14:23:04 2015 PST