Ref A: fa49e96450f4469e8aff5a10fc160a86 Ref B: 0712D01790203950A49D38F2F57A1219 Ref C: Fri Jan 30 03:41:44 2015 PST