Ref A: 86b1db43ae354811aaa1b469e2b127ba Ref B: 7207449036BC6B082CAED9C51161CA0F Ref C: Fri Nov 28 15:13:02 2014 PST