Ref A: 035968133f0346b4b0a033ea29ab4f72 Ref B: 8C6133547F3E3A43B6760039C1EFAB44 Ref C: Fri Jan 30 01:29:38 2015 PST