Ref A: 6471a5d676c14e48bd382f8fd0e123bd Ref B: B2D178CDA3F73697673A621538F81B0B Ref C: Fri Jan 30 09:48:35 2015 PST