Ref A: f019f91893b14a3e8f5480b7612517b7 Ref B: 09E638A0B05384CBB6E458BBE1746468 Ref C: Fri Jan 30 01:39:07 2015 PST