Ref A: 12415a736a4e48bf9afe205e233801ed Ref B: 901BEBEC432103F0FD75097C6773B081 Ref C: Fri Jan 30 00:24:21 2015 PST