Ref A: 44605a59f1d14e9aa758ee56f745a1c3 Ref B: 3FFC5710E56D1C924A6437F36319022E Ref C: Sat Nov 22 13:39:11 2014 PST