Ref A: 9fd710f89fc041eea75846f5caef2999 Ref B: 886668D575044A6F2B14E45159E2DB68 Ref C: Fri Jan 30 23:41:01 2015 PST