Ref A: d3fd7c2675d24634906923950af2f9c0 Ref B: 4583677F89DE5DFB07274769E5E80A2A Ref C: Fri Jan 30 19:59:50 2015 PST