Ref A: 66fb0f27b73844be9149f527ab89c634 Ref B: 4D18B366B1849181FDFB4848652636E9 Ref C: Fri Mar 06 06:49:27 2015 PST