Ref A: 055244a8cc0440d5a7993d3569765c4e Ref B: 283413BC099F69EF6D9E21D9EAF2C972 Ref C: Fri Mar 27 19:43:59 2015 PST