Ref A: 5144328be72b41b2bd7fb5b820088601 Ref B: B056F150E4A9062FAD8688783A9E753C Ref C: Fri Jan 30 06:38:29 2015 PST