Ref A: b30c4d5f402d43679840a741d3694f15 Ref B: DB6853C343D620D151D0985ABC233205 Ref C: Fri Jan 30 13:41:38 2015 PST