Ref A: e08caa9b003a4e93bc7e7e0f794d5fa7 Ref B: ED6D2605CF9FBD0463B8C79CF6220483 Ref C: Fri Jan 30 01:35:16 2015 PST