Ref A: 8243920d6aa245509291f74d23c47a81 Ref B: 75CA59C51848E2831F33DEAF0D26C044 Ref C: Fri Mar 06 13:20:00 2015 PST