Ref A: 173465cf8bc649f6b6e469ed5b0be1cc Ref B: 80938E2C7D1372077C1B5AD2DAB92607 Ref C: Fri Jan 30 06:37:31 2015 PST