Ref A: c73d81e7326c465d952a20cce300c2c1 Ref B: 1EBA529E1E5ACD1CFE619576962B0AB7 Ref C: Fri Mar 06 16:33:55 2015 PST