Ref A: 34421f172b36481e80004c5d3470a36f Ref B: D53BE384B63F3F1537F222966A90C960 Ref C: Fri Mar 06 08:32:04 2015 PST