Ref A: 3d433cd89506467392cb736fee248644 Ref B: DE3ECB691C0A14ADDFCF31DE00222505 Ref C: Fri Jan 30 00:04:16 2015 PST