Ref A: 47ffc30364144643ae311d5ffa0e3966 Ref B: 3CB15195DC6277FBBA664C04630C34D1 Ref C: Fri Nov 28 15:06:27 2014 PST