Ref A: 8470d8eca4224b269214951c77420249 Ref B: 7E789E8872C8B069A38BB5345B44E5C5 Ref C: Wed Nov 26 20:23:24 2014 PST