Ref A: 969db005c03a42b998093c0723c91226 Ref B: B97F11B0B5C275EA1DBE0C17877892F9 Ref C: Fri Nov 28 22:34:43 2014 PST