Ref A: cc9838e8f81b450fb3f72c9510703ac9 Ref B: CCE654E5594A5B4AED4D60994E5B1479 Ref C: Fri Jan 30 04:14:03 2015 PST