Ref A: e66ed63a26664daa84237a55c9eaae56 Ref B: 4D03586E34304B6400D16C87ABFE8A94 Ref C: Sat Nov 22 17:21:44 2014 PST