Ref A: 419ad6122476494a85c932361032cfb5 Ref B: 0838B3839F2A477E333BD9893ACB9AC7 Ref C: Tue Nov 25 23:58:24 2014 PST