Ref A: 39a2abc999c64a48976d6830843f3798 Ref B: 281AF0FAABB9EF0CF3E616945F767450 Ref C: Fri Jan 30 23:13:35 2015 PST