Ref A: f6a2f6c3539441508d1e5f76e512470a Ref B: BF8DBE0200098887506910D571BF1F80 Ref C: Fri Mar 27 19:45:16 2015 PST