Ref A: a69988c18c374195807ee337bcba7a0b Ref B: 9E719642715AE94C4A85A45307DDD14A Ref C: Fri Jan 30 11:39:12 2015 PST