Ref A: 233708080e0d43ac87e4b97a14c01941 Ref B: 3C55D8AB431727DDB9A432D59DAAF7D0 Ref C: Sat Nov 01 01:29:21 2014 PST