Ref A: cfbbd5b042cb4731aa6905adf99296de Ref B: F2C364E3AEED59D5F51E2BC55B3BFCB5 Ref C: Fri Jan 30 09:55:42 2015 PST