Ref A: 60f8b3fd1e9e424082ac723469e7310d Ref B: F433CACB04044AB53729C6ACDB812764 Ref C: Fri Jan 30 08:46:18 2015 PST