Ref A: 3f04469b19b2420b8a7444962c40e09b Ref B: 54D2604F150EF4C251578C5566E8A388 Ref C: Fri Jan 30 00:13:15 2015 PST