Ref A: 2f4e9d96c3ac4f3c96b3af20d47627aa Ref B: 3E178EE216D2EBEB84BCCBFCC37F7914 Ref C: Fri Jan 30 20:48:01 2015 PST