Ref A: 664212478b214334baba52205979f01b Ref B: 05267BC7F7CA5F51A2F576B8FE97A073 Ref C: Fri Mar 06 06:42:10 2015 PST